We willen deze groep laagdrempelig en flexibel houden, regels zijn ons te zwart/wit. Daarom gaan wij werken met de volgende richtlijnen:

 1. Etiquette
  Wie goed doet, wie goed ontmoet. Probeer vriendelijk en beleefd te zijn. Openstaan voor discussie is een goed uitgangspunt en kritiek kan daar deel van uit maken. Echter is dit niet altijd gewenst. Probeer zelf een afweging te maken of een opmerking nodig is indien je verwacht dat deze weerstand oplevert. Wees daarin dan ook constructief en rechtvaardig.

 2. Commercieel beleid
  Alle posts die een commerciele aard hebben, dienen vooraf goedgekeurd te worden door het beheer. Wij willen commerciele berichtgeving zoveel mogelijk weren van deze groep in het kader van laagdrempeligheid. voorbeelden van zaken die wij onder commercieel verstaan:
  -Workshops met geldelijke tegenprestatie
  -Mailing lijsten (M.U.V de nieuwsbrief van F.H.H.N en PhotoWalk
  -Photoshoots/Rapportages met geldelijke tegenprestatie.
  (vragen mag maar aanbieden niet.)
  -Prijsvragen, Deel-en-like acties of soortgelijk.

 3. Inclusiviteit.
  laagdrempeligheid en inclusiviteit gaan hand in hand. Wanneer er een oproep ergens voor gedaan word is zeer onwenselijk om leden uit te sluiten op basis van ras, leeftijd, geaardheid of geslacht. (Een uitzondering hierop: Wanneer men opzoek is naar een model welk aan een bepaald profiel dient te voldoen.